Mevzuat

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL YÖNERGESİ

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun metni için tıklayınız

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Kanun metni için tıklayınız

15 Şubat 2014 tarihli Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik metni için tıklayınız.

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik metni için tıklayınız.

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına
Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı  için tıklayınız.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2019/3 sayılı genelge hükümleri esas alınacaktır.