Genel Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti'nde,  deney hayvanları üzerinde yapılacak her türlü araştırma; "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi", "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkında Avrupa Konvensiyonu" ve "15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığının hazırladığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" te belirlenen esaslara göre yürütülür.
 
Bingöl Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde yapılacak tüm bilimsel  ve eğitim-öğretim etkinlikleri (araştırma, tez çalışması vb.) Bingöl Üniversitesi Yerel Etik Kurulu Yönergesi kapsamında incelenerek; Bingöl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (BÜHADYEK) tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilebilir.
 
BÜHADYEK'e başvurular her ayın 1. haftası kabul edilir, 2. ve 3. haftalarda raportörler tarafından incelenir ve aynı ayın son haftası da kurul başkanın çağrısı üzerine kurul toplanır. BÜHADYEK kurul üyelerinin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanarak hayvanlarla gerçekleştirilecek deneylerde kullanılan yöntemler ve hayvan bakımı koşullarının hayvan hakları bakımından uygunluğunu değerlendirir.
 
BÜHADYEK'e başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının BÜHADYEK Sekreterliği'ne ve aynı belgenin elektronik formatının ise esahin@bingol.edu.tr adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.
 
BÜHADYEK tarafından düzenlenen "Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı", Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı ile ortak yürütülür.​